Krigskorset 1941

Form: Krigskorset er formet som et Olavskors, et rettvinklet kors med tre kuler på hver av korsarmene. Det henger fra et nasjonalfarget bånd i en eikeløvskrans. Korset er preget i bronse. Det har det norske Riksvåpenet plassert i midten. Baksiden kan ha et inngravert navn eller være blank. Båndet finnes med og uten sverd.
Produsent: Spink & Son i London, miniatyrer av J. Tostrup i Oslo.
Størrelse: 43 mm.
Merknad: De aller fleste eksemplarene som finnes i markedet, er ikke utdelte eksemplarer fra et lager. Mange syr på sverd for å øke markedsverdien.

Krigskorset var Norges høyeste dekorasjon for tapperhet under 2. verdenskrig. Det kunne tildeles for personlig innsats i kamp, og kan tildeles både norske og utenlandske personer. Sivile og militære kunne dekoreres.

Det finnes to utgaver av Krigskorset. Den første versjonen var uten sverd og ble innstiftet 23. mai 1942, den andre versjonen var med sverd og fra 18. mai 1945 var dette den eneste som ble delt ut.

Krigskorset uten sverd ble tildelt kong George VI av Storbritannia, statminister Winston Churchill og kronprins Olav, senere kong Olav V av Norge. Disse fikk medaljen for sine særlige fortjenester for forsvaret av Norge. Senere ble slik innsats belønnet med Frihetskorset.

Krigskorset med sverd ble tildelt for mange ulike krigshandlinger. Gunnar Sønsteby, lederen av Milorg i Oslo under okkupasjonen, ble som den eneste tildelt korset tre ganger. Det ble også tildelt for personlig tapperhet i kamp, ledelse av troppeavdelinger, fartøy eller flyavdelinger i strid. Mange utenlandske soldater i engelske, polske og franske avdelinger ble tildet Krigskorset for sin innsats i felttoget i 1940. Noe over 100 nordmenn ble dekorert, ca. 270 personer ble tildelt medaljen for sin innsats under krigen. Bare ti gjorde seg fortjent til medaljen to ganger.

8. mai 2011 ble tre krigskors med sverd delt ut til norske soldater for mot i kamper i utlandet. Det var første gang siden 1949 medaljen ble delt ut.

© Kjetil Kvist 2011.