I vitenskapens tjeneste

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble grunnlagt i 1760 av biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), Gerhard Schønning (1722-1780) og Peter Friderich Suhm (1728-1798). DKNVS var det første norske lærde selskap og var åpent for alle som var opptatt av vitenskap. Kontingenten var 10 riksdaler eller donasjon av to bøker til selskabets bibliotek. Særlig fortjente vitenskapsmenn kunne velges inn som medlemmer på bakgrunn av deres vitenskapelige meritter. Mange av disse medlemmene finner vi igjen på minnemedaljene som selskabet utgir hvert år. Det er den lengst levende medaljeserie i Norge, en ny medalje har blitt utgitt hvert år siden 1927.

Videnskabsselskabets medaljer i, eller jetonger som de ofte kalles, blir delt ut på festmøtet på selskabets høytidsdag. Sølvmedaljene har tradisjonelt blitt delt ut til særlig fortjente medlemmer. I de siste årene har selskabet delt ut forgylte sølvmedaljer i grønt bånd for fremragende vitenskapsmenn, men den høyeste ære selskabet kan tildele noen er Gunnerus’-medaljen i gull i rødt bånd med grønne striper. Medaljene i tambak, sink eller bronse blir delt ut til alle festdeltagerne.

Disse medaljene er populære samlerobjekter, men det finnes ikke mange av hver. Særlig er sølvmedaljene vanskelige å få tak i. Selskabets medaljeserie er ikke unik: De svenske akademiene har siden 1700-tallet utgitt lignende medaljer over sine mest fortjente medlemmer. I norsk sammenheng er serien spennende: Det er mange viktige vitenskapsmenn og –kvinner som portretteres. Noen av portrettene er modellert av noen av landets viktigste billedhugger, slik som Stinius Fredriksen, Thone Thiis-Hauge og Arnold Haukland.

Fra starten var det Halvdan Rui som graverte medaljene, han hadde også oppdraget med å prege dem fram til og med 1978. Deretter var det Yngvar Thoresen som tok over, før Den Kongelige Mynt tok over i 1990.

Nummereringen er basert på artikkelen "I vitenskapens tjeneste" av Martin Kvist, trykket i NNF-nytt, Norsk Numismatisk Tidsskrift, 1/2001.

Kjetil Kvist

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har selvsagt en egen hjemmeside. [->]
Mer informasjon om DKNVS utmerkelser og priser finner du også på hjemmesiden deres.[->]

Nr. Årstall Beskrivelse Størrelse Metall/Opplag Bilde
1 1927 Johan Ernst Gunnerus
Portrett på advers, reversstempel nummer 1. Dette benyttes frem til og med 1944.
27 mm Tambak 100 (Sølv og tambak som etterpregninger).

2 1927 Johan Ernst Gunnerus
Gunnerus-medaljen uten toppstykke. Portrett på advers, selskapets store segl på revers.
35 mm Gull 2, Sølv 5

3 1928 Gerhard Schønning
Portrett på advers.
27 mm Sølv 10, Tambak 100

4 1929 Peter Fredrik Suhm
Portrett på advers.
27 mm Sølv 10, Tambak 80

5 1930 Hans Strøm
Portrett på advers
27 mm Sølv 10, Tambak 80

6 1931 Johan Ernst Gunnerus
Gunnerus-medaljen med toppstykke og tofarget bånd. Ellers den samme som katalognummer 2.
35 mm Gull 43, Sølv 12

7 1931 Johan Ernst Gunnerus
Miniatyrmedalje preget i gull hos Tostrup.
15 mm Gull, opplag ukjent.  
8 1931 Johan Nordahl Brun
Portrett på advers.
27 mm Sølv 12, Tambak 80

9 1932 Johan Daniel Berlin
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Tambak 90

10 1933 Niels Krog Bredal
Portrett på advers.
27 mm Sølv 10, Tambak 100

11 1934 Diderich Christian Fester
Portrett på advers.
27 mm Sølv 10, Tambak 100

12 1935 Carl Adolf Dahl
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Tambak 100

13 1936 Anton Sophus Bachke
Portrett på advers.
27 mm Sølv 25, Tambak 150

14 1937 Christian Friderik Hagerup
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Tambak 100

15 1938 Peder Ascanius
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Forgylt Tambak 100

16 1939 Peter Olivarius Bugge
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Forgylt  Tambak 120

17 1940 Frederich Christian Holberg Arentz
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 90

18 1941 Morten Trane Brünnich
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 60

19 1942 Maurits Chr. Hansen
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 60

20 1943 Mikael Heggelund Foslie
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Sink 50 (Forgylt tambak som etterpreg). 

21 1944 Karl Ditlev Rygh
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Sink 50 (Forgylt tambak som etterpreg). 

22 1945 Vilhelm Storm
Portrett på advers, reversstempel nummer 2. Dette brukes frem til og med 1963.
27 mm Sølv 10, Sink 50( Forgylt tambak som etterpreg). 

23 1946 Per Christian Asbjørnsen
Portrett på advers.
27 mm Sølv 11, Tambak 100

24 1947 Frederik Moltke Bugge
Portrett på advers.
27 mm Sølv 12, Tambak 60

25 1948 Lorentz Diderich Klüwer
Portrett på advers.
27 mm Sølv 11, Tambak 60

26 1949 Jacob Aall
Portrett på advers.
27 mm Sølv 11, Tambak 60

27 1950 Jacob van der Lippe Parelius
Portrett på advers.
27 mm Sølv 12, Tambak 60

28 1951 Ivar Aasen
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Tambak 60

29 1952 Niels Henrik Abel
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 65

30 1953 Conrad Nicolai Schwach
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 70

31 1954 Ingvald Martin Undset
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 70

32 1955 Balthazar Mathias Keilhau
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 80

33 1956 Niels Treschow
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Tambak 70

34 1957 Johan Christian Dahl
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Kobber 70

35 1958 Johan Herman Lie Vogt
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Forgylt Kobber 70

36 1959 Jakob Rudolf Keyser
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Kobber 70

37 1960 Arthur Schopenhauer
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Forgylt Tambak 90

38 1961 Carl Anton Bjerknes
Portrett på advers.
27 mm Sølv 20, Forgylt Tambak 90

39 1962 Christian Krohg
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Kobber 80

40 1963 Michael Sars
Portrett på advers.
27 mm Sølv 15, Forgylt Kobber 80

41 1964 Cato Maximillian Guldberg
Portrett på advers, nytt reversstempel. Medaljen får et større format.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

42 1965 Woldemar Hermann von Schmettov
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

43 1966 Georg Sverdrup
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

44 1967 Lauritz Smith
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

45 1968 Matthias Wilhelm Sinding
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

46 1969 Jean le Rond d'Alembert
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

47 1970 Rasmus Kristian Rask
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

48 1971 Jens Rathke
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

49 1972 Johan Daniel Landmark
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

50 1973 Sophus Bugge
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

51 1974 Henrik Wergeland
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

52 1975 Jens Esmark
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

53 1976 Sigval Schmidt-Nielsen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

54 1977 Anders J. Nummedal
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80

55 1978 Axel Thue
Portrett på advers.
35 mm Sølv 15, Bronse 80
56 1979 Manus Olsen
Portrett på advers. Fra 1979 til 1989 preges medaljene hos Yngvar Thoresen i Oslo.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

57 1980 Matthias Numsen Blytt
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

58 1981 Gerhard Henrik Armauer Hansen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

59 1982 P. A. Munch
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

60 1983 Ole Jacob Broch
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

61 1984 Eilert Lund Sundt
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

62 1985 Christopher Hansteen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

63 1986 Lyder Must Borthen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

64 1987 Jon Erichsen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

65 1988 Georg Ossian Sars
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80

66 1989 Hans Michelsen
Portrett på advers.
35 mm Sølv 10, Bronse 80  
67 1990 Kristine Bonnevie
Portrett på advers. Fra og med 1990 preges medaljene ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg, i tre valører.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
68 1991 Just Knut Qvigstad
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
69 1992 Sophus Lie
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
70 1993 Abraham Pihl
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
71 1994 Sigrid Undset
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
72 1995 Carl von Linné
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
73 1996 Johan Peter Holtsmark
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
74 1997 Fridtjof Nansen
Portrett på advers. Fra og med 1997 leveres medaljene i forgylt sølv med grønt bånd.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 250  
75 1998 Johan Falkberget
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
76 1999 Niels Bohr
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, Sølv 10, Bronse 90  
77 2000 Hans Jacob Wille
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 5, sølv 10, Bronse 90  
78 2001 Christopher Blix Hammer
Portrett på advers.
35 mm Forgylt sølv 3, Sølv 10, Bronse 100  

© Martin Kvist, 2001 & Kjetil Kvist, 2007.

© Kjetil Kvist, 2001-2007.