Advers: Lauritz Smith (1754-1794).
Revers: Det lille seglet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.
Kunstner: Edith Aas Meisel (portrett), H. Rui (øvrig).
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 35 mm.
Metall og opplag: Sølv 15, bronse 80.
Referanse: Martin Kvist: ”I vitenskapens tjeneste”, NNF-nytt: Norsk Numismatisk Tidsskrift 1/2001 s. 26-33.
Tore Z. Trosdahl: Norges Medaljer 1920-1995 nr. 192.

© Kjetil Kvist, 2007.