Norges Vels prismedalje 1894
Advers: FÆDRELANDETS VEL - DETS SØNNERS ÆRE, Moder Norge sittende blant landbruksredskaper.
Revers: DET KONGELIGE SELSKAB FOR NORGES VEL STIFTET 29DE DECEMBER 1809, Riksvåpenet i midten.
Gravør: Ivar Throndsen.
Størrelse: 43 mm.
Metall: Gull, sølv og bronse. Pletterte utgaver finnes. Ukjente opplag.
Merknad: Adversen er brukt sammen med flere ulike reverser.
Referanse: Støren og Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker, nr. 95.

Norges Vels prismedalje var en gang en av de mest ettertraktede medaljene i Norge. Denne utgaven ble utgitt første gang i 1894, og avløste Norges Vels første prismedalje som ble innstiftet i 1861.

Fra midten av 1800-tallet ble det arrangert mange store utstillinger rundt om i landet. Bønder, håndverkere og fabrikker deltok gjerne og ønsket å få produktene deres vurdert. Det var en kompetent fagjury som hadde ansvar for bedømmingen, og de delte ut prismedaljer i ulike valører. Norges Vel stilte ofte noen få medaljer til disposisjon for juryen, og de var ment for de aller beste produktene på utstillingen.

De som ble belønnet var stolte over premien, og de kunngjorde gjerne premieringen i annonser. Det er ikke helt ulikt våre dagers terninkast; det var en måte å informere kunder om at de valgte riktig produkt om de valgte et som var belønnet med Norges Vels medalje.

Det er ingen sjelden medalje, men den er interessant. Den er uvanlig i toppkvalitet, vanligvis ble medaljene pusset. Noen medaljemottagere fikk gravert inn navnet sitt i medaljen. Den dukker også opp i to halvdeler, med blank bakside. Disse medaljene ble laget spesiellt for mottagere som ville ha medaljen i glass og ramme. Den blanke siden ble klistret til bakgrunnen, det gjorde det mulig å se begge sidene samtidig uten å snu rammen.

Det finnes en rekke varianter av denne medaljen, siden Norges Vel lånte ut adversstemplet til flere avdelinger av selskabet. Dessuten ble Riksvåpenet endre etter 1905. I 1939 ble medaljen redusert fra 43 mm til 31 mm, det ble laget flere nye reverser for Vest-Agder, Aust-Agder, Hordaland, Hedmark, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Vestfold, Buskerud og Sogn og Fjordane Landbruksselskaper.

© Kjetil Kvist, 2007.