Advers: Portrett av Francis Bull mot venstre, brystbilde. 1925 FRANCIS BULL 1968 rundt ham.
Revers: GYLDENDAL NORSK FORLAG som innskrift over forlagets merke, et grantre og GNF i båndet under. Nederst signaturen PPS sammenskrevet.
Kunstner: Per Palle Storm.
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 60 mm.
Metall og opplag: Tambak (750).
Referanse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Bull

Av Halfdan Ruis mange portrettmedaljer finner vi en morsom 60 mm medalje fra 1967. Det som gjør den så interessant er at modellen til medaljen kommer fra hånden til Per Palle Storm.

Per Palle Storm (1910-1994 ) er ingen hvem som helst i norsk skulpturhistorie. Før han kom til Norge og begynte på Statens Kunstakademi i Oslo under Wilhelm Rasmussen i 1930, hadde han studert kunst i Tyskland, Spania, Frankrike og Italia. I 1947 ble han selv professor ved Statens Kunstakademi og, i likhet med Rasmussen før ham, en svært viktig stemme innen norsk skulptur. Det var en stilling han holdt helt til 1980.

Av hans kanskje mest sette arbeider er Arbeidermonumentet på Youngstorget i Oslo og de seks store skulpturene på trappen utenfor Oslo Rådhus, mot sjøsiden.

Av hans skulpturer og medaljer ser man Per Palle Storms kunstneriske program tydelig. Jeg er ”en innbitt, forbanne naturalist”, sier han selv, og argumenterer for å forfølge naturens egne former. Å ærlig og nådeløst forme naturen i sine arbeider, for i naturen er intet heslig. Tær, fete maver, muskler og hender, alt betrakter Per Palle Storm som like vakkert. Kanskje derfor portrettet på medaljen over Francis Bull er så nådeløst detaljert, men likevel så rent og rolig.

På medaljens advers ser vi den eldre Francis Bull i relieff, med dobbelthaken, de tydelige kinnbenene og innsunkne tinning. Modellen er kledd i dress og nederst mot randen holder han fast i en bok. Ikke upassende for en som ga så mye for forlaget, og ikke minst et symbol på ’den lærde’. Trekkene er klare men fast modellert, og tydeliggjør Per Palle Storms strenge krav til form.

Som portrettmedalje er den annerledes enn Per Palle Storms andre arbeider. Storm hadde fra før laget tre store støpte medaljer over Anders Sandvig, Hans Aall og Einar Lexow. Kunstnerisk er de ikke så stive i gjengivelsen,  men naturlig nok fremstår portrettene annerledes på grunn av de forskjellige produksjonsmåtene.

Det er Gyldendal Norsk Forlag som tar kontakt med Halfdan Rui for å få preget en medalje over Francis Bull. Rui preger til sammen 700 medaljer i tambak, og mange av dem deles ut til selskapets aksjonærer. Det er likevel grunn til å tro at Rui muligens har preget flere enn 700 eksemplarer, men likevel ikke flere enn 750.I norsk sammenheng har medaljen over Francis Bull et veldig spennende og fascinerende portrett. Den representerer i seg selv noe annerledes i Per Palle Storms medaljeproduksjon og ikke minst i norsk medaljehistorie.


Foto:© Kjetil Kvist, 2001.
Tekst:© Martin Kvist, 2001.