Type 1: 1927 - 1931.


Type 2: 1931 - idag


Advers: Portrett av Johan Ernst Gunnerus i profil mot høyre, han har på seg en prestekrage og -kjole. Over innskrift mot høyre J.E. GUNNERUS 26.2.1718 - 25.9.1773, innskrift under mot høyre FUNDATOR SOCIETATIS (= Selskapets grunnlegger).
Revers: Selskapets store segl. Innskrift øverst mot høyre DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB, innskrift like under mot høyre SIC NOS: NON NOBIS.
Gravør: H. Rui.
Størrelse: 35 mm.
Metall og opplag:
Utdelte og pregede medaljer:
Gull uten toppstykke:2.
Gull med toppstykke:43.
Gylt sølv med toppstykke:Inkludert forrige.
Sølv uten toppstykke:5.
Sølv med toppstykke:12.
Referanse: Rui-katalog som er under utarbeidelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnerus-medaljen 1927

Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) var vitenskapsmann og biskop i Trondheim i midten 1700-årene. Sammen med Gerhard Schøning (1722-1780) og Peter Friderich Suhm (1728-1798) stiftet han Det Trondhiemske Selskab i 1760. I 1766 ble selskapet omorganisert og fikk navnet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, det er fortsatt et aktivt selskab og det regnes som en stor ære å bli valgt inn som medlem. J.E. Gunnerus ansees som selskabets stifter og blir portrettert på den første minnejetongen fra 1927. Når selskapet samtidig oppretter et hederstegn er det bare naturlig at hans profil også pryder denne.

J. E. Gunnerus ble født i Christiania og fikk sin første utdannelse der. Senere studerte han ved Universitetet i København og Jena. En stund var han kommunitetsprovst og biskopens vikar ved Universitetet i København. I hovedsak foreleste han i de store universitetsfagene. Han blir utnevnt til biskop i Trondheim i 1758. Gunnerus var en anerkjent akademiker i sin samtid og var medlem av en rekke vitenskapsselskaper, bl.a. i København, Uppsala og flere utenlandske. Han var levende opptatt av datidens vitenskapelige utvikling og var særlig opptatt av botanikk, han var jo samtidig med den store svenske vitenskapsmannen Carl von Linné.

Gunnerus-medaljen ble innstiftet i 1926 som et hederstegn for fortjente personer for deres vitenskapelige eller teknisk vitenskapelige virke eller for fortjenester av Videnskabsselskabet. De første eksemplarene ble preget i 1927 og den har siden blitt utdelt i gull, gylt sølv og sølv. Medaljen blir ikke delt ut jevnlig. Den henger svært høyt og bare livslang virksomhet belønnes. Selv blant de sjeldne akademiske utmerkelsene i Norge er dette en sjeldenhet. I en oversikt laget av Martin Kvist i NNF-nytt 1/2001 er det dokumentert 62 eksemplarer av medaljen.

Det finnes to hovedtyper av medaljen: Som etuimedalje uten toppstykk og som dekorasjonsmedalje med toppstykke. Etuimedaljen ble preget i gull og oxydert sølv. Dekorasjonsmedaljen kjennes i gull, forgylt sølv og sølv.

Dekorasjonsmedaljen har et toppstykke delvis emaljert i hvitt og grønt. Det skal forestille en nordstjerne med en granbargren og laurbærgren under seg. Nordstjernen symboliserer den nordlige beliggenheten til selskapet. Granbaret med kongler er et tegn på det norske og laurbærgrenen er et tradisjonelt symbol på belønning. En nordlig og norsk belønningsmedalje altså. Toppstykket ble laget første gang i 1931. Båndet til denne varianten er rødt med to smale grønne striper på hver side.

H. Rui graverte stemplene i 1927 og preget de første eksemplarene. Senere ble medaljen preget hos juveler J. Tostrup. Det var også Tostrup som emaljerte toppstykket og satt sammen medaljen.

Eksemplaret som er avbildet her dokumenterer en tilfeldig variant på medaljen. Fra klokken 12 til 14 på baksiden er den ytterste delen av kransen delvis gravert for hånd. Dette skyldes at stemplet hadde sprukket og del av det hadde falt av. Halfdan Rui, som fikk i oppdrag å reparere det, mente dette skyldes at medaljen var preget på en for hard legering. Et nytt stempel ble laget og etter det vi vet brukes dette fremdeles.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab har selvsagt en egen hjemmeside. [->]
Mer informasjon om DKNVS utmerkelser og priser finner du også på hjemmesiden deres.[->]

Litteratur:
Martin Kvist: I vitenskapens tjeneste, NNF-nytt 1/2001.
Matrikkel 1760 - 1960
Oversikt over medaljene til Videnskabsselskabet: [Her].

Kontakt: post'at'gullmedalje.com

© Kjetil Kvist, 2002.