Ekwall, Ernst Hugo (1858-ukjent dødsår)

Fra ca. 1874 var Ekwall aktiv som gravør i Jönköping og Göteborg. Sin utdanning skal han ha fått fra Harald Conradsen i København. Alle Ekwalls medaljer ble gravert direkte i stemplet og vitner om hans dugelige håndverksarbeide. Han laget til sammen et 30-talls medaljer. I 1888 emigrerte han til USA og hans videre skjebne er ukjent.
© Kjetil Kvist og Martin Kvist, 2006 - "post'at'gullmedalje.com"