Bøker om norske medaljer

Martin Kvist og Kjetil Kvist: Medaljekatalogen 1804-1905


Norsk Numismatisk Forlag, 2002. (ISBN 82-90706-07-3)
Medaljekatalogen dekker norske medaljer eller medaljer som kan knyttes til Norge fra 1804 til 1905. Den katalogiserer 129 medaljer, i tillegg kommer varianter. Katalogen avsluttes med korte biografier over ulike medaljegravører. Forside og bakside på hver medalje er beskrevet og katalogen er gjennomillustrert. De aller fleste medaljene er også introdusert med en kort tekst som inneholder informasjon om bakgrunn og historie. Opplagstall er oppgitt for mange av medaljene.

Medaljekatalogen er i dag standart referanseverk for norske 1800-talls medaljer. Den erstattet Kortfattet Fortegnelse av Chr. Holst fra 1879.

Boken er tilgjengelig fra de fleste mynthandlere og på biblioteket. Oslo Mynthandel står for distribusjon.

(Medaljer laget av Ivar Throndsen finner du i Støren og Holst sin bok fra 1937 og 17. mai-medaljer finner du i Katalog over 17. mai-medaljer fra 2001.)


80 sider, ill.

Kjetil Kvist: Katalog over 17. mai-medaljer


Samlerforlaget 2001. 2. utgave. (ISBN 82-7992-005-6)
Katalog over 17. mai-medaljer ble første gang utgitt i 2000. Den tredje utgaven er nå tilgjengelig som pdf-fil på denne hjemmesiden. Last ned her.

Katalogen er en fortegnelse over 125 ulike 17. mai-medaljer. I tillegg kommer opplysninger om alle kjente metall- og stempelvarianter. Dessuten inneholder den en fyldig innledning med bakgrunn og historie til 17. mai-feiringen og utgivelsen av disse særnorske medaljene. Hver enkelt medaljeutgivelse er også grundig beskrevet i katalogen. Katalogen er gjennomillustrert.

Katalog over 17. mai-medaljer inneholder informasjon du ikke finner i noen annen katalog eller fortegnelse over 17. mai-medaljer.


66 sider, ill.

Tore Z. Trosdahl:Norges medaljer 1920-1995


Tosses Forlag, 2001. (ISBN 82-996568-1-8)
Norges medaljer 1920 - 1995 er den beste katalogen over norske medaljer i denne perioden. Trosdahl er mangeårig samler og har brukt et samlervennlig perspektiv i katalogen. Han har funnet plass til et utvalg på 414 ulike medaljer, i tillegg kommer metallvarianter. Katalogen er gjennomillustrert og inneholder gode beskrivelser av hver enkelt utgivelse.

Du vil finne oversikt over minnemedaljer og dekorasjonsmedaljer, belønningsmedaljer og gullmedaljer. Vedlagt finner du også en prisliste med veiledende priser på medaljene.

Norges medaljer inneholder et utvalg medaljer og på langt nær alle medaljer som er utgitt i Norge siden 1920. En del viktige portrettmedaljer mangler, men det er oftest snakk om medaljer de færreste kan få tak i. De er forbeholdt museumssamlinger.

Det er en stund siden katalogen ble gitt ut, men den har tålt tiden tann og er vel verdt pengene. Den er tilgjengelig fra mynthandlere og finnes på mange biblioteker.


174 sider, ill.

R. Støren og Hans Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker


Publikasjoner fra Universitetets Myntkabinett nr. 3, Aschehoug & Co (W.Nygaard), Oslo 1937.
Ivar Throndsen var en av de fremste norske medaljegravørene, aktiv fra 1881 til 1932. Han var ansatt som myntgravør på Den Kongelige Mynt på Kongsberg og hadde i mange år nærmest monopol på produksjonen av norske medaljer. Ragnar Støren og Hans Holst skrev og utga boken over hans medaljer etter at Universitetets Myntkabinett hadde fått alle hans medaljer i gave fra DKM. Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker har vært et klassisk referanseverk fra 1937 og brukes fremdeles av de fleste auksjons- og myntforretninger. Det har vært flere som har forsøkt å utgi en ny oversikt over hans medaljer, men de har ikke maktet oppgaven. Sant nok er det en rekke medaljer som mange mener burde ha vært med i denne katalogen. Skal man likevel være ærlig er mange av forslagene heller tvilsomme og kan bare med vansker tilkjennes Ivar Throndsen.

Samler du norske medaljer, eller har ambisjoner om å skaffe deg noen av Throndsens medaljer, så kommer du ikke utenom denne boka. Nesten samtlige medaljer er avbildet og hver enkelt medalje er utførlig beskrevet. Tilleggsopplysningene er varierende - og ikke alltid like opplysende. Boka innledes med et kapittel om norske 1800-talls medaljer, men denne innledningen er idag erstattet av Medaljekatalogen 1804 - 1905 av Martin Kvist og Kjetil Kvist.

Den fås i dag kun i antikvariater og en sjelden gang på myntauksjoner. Prisen ligger stort sett rundt 700 kroners-merket.


200 sider, 43 pl.

Bøker om utenlandske medaljer

Michael A. Marsh: Benedetto Pistrucci Pricipal Engraver & Chief Medallist of the Royal Mint 1783 – 1855


Michael A. Marsh (Publications), 1996. (ISBN 0 9506929 2 1.)
Benedetto Pistrucci av Michael A. Marsh er en hyggelig liten bok om en svært talentfull og spennende medaljegravør. Pistrucci er mest kjent for å ha gravert Waterloo-medaljen, minnemedaljen som skulle feire den allierte seieren over keiser Napoleon ved Waterloo i 1815. Det ble aldri utgitt dels fordi gravøren brukte flere decennier på å lage medaljen og fordi man rett og slett ikke turde å bruke stemplene til å prege medaljer. Det er en voldsomt stor medalje på 136 mm. Galvanokopier ble laget av medaljen i 1870-årene og 1970-årene og de er ettertraktede samlerobjekter.

Michael A. Marsh har en nitidig framgangsmåte. Han legger vekt på detaljer og bruker sine ord med omhu. På en måte er det en velskrevet bok, men mange vil nok finne skrivemåten kjedelig. Siden det er en dypt personlig bok og tar opp mange sider ved Pistrucci som ellers ikke omtales i litteraturen er den likevel verdt å skaffe seg. Boken er godt illustrert med bilder av medaljer, mynter og gemmer som er gravert av Pistrucci.


124 sider, ill.

Brita Olsén: Lea Ahlborn: En Svensk Medaljkonstnär under 1800-talet


Svenska Bokförlaget (Bonniers), Stockholm 1962.

Lea Ahlborn var den første kvinne som ble ansatt i som embetsmann i den svenske staten. Hun var virksom som mynt- og medaljegravør på det svenske kongelige myntverket fra 1853 til 1897. Boken til Olsén inneholder ikke bare en oversikt over Ahlborns medaljer, men også et svært viktig og velskrevet forord som tar for seg hennes bakgrunn. Hver enkelt medalje er grundig beskrevet og unikt for denne boken er at forfatteren gir en stilistisk analyse av portretter og komposisjon.

Ahlborns medaljer er ikke vanlige i Norge og de begynner å bli dyre i Sverige. Likevel er dette en bok jeg stadig kommer tilbake til. Måten å analysere medaljene på er inspirerende. Det samme er forordet som tar for seg sentrale personligheter i svensk medaljekunst på begynnelsen av 1800-tallet.

Boken fåes kun antikvarisk. Prisen ligger på rundt 300 kroner for et pent eksemplar.


ca. 300 sider, ill.

Ulla Ehrensvärd: Medaljgravören Erik Lindberg 1873 – 1966


Numismatiska Meddelanden XXXII:2, Utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen, Stockholm 1988. (ISBN 91-85204-12-9.)
Erik Lindberg var en av de fremste svenske medaljegravørene, virksom fra 1896 til 1961. Ulla Ehrensvärds Medaljgravören Erik Lindberg ble utgitt i to deler. Den første delen er en rent akademisk avhandling om Lindberg og hans virksomhet som gravør for det svenske kongelige myntverket. Den andre delen, som er avbildet her, er en katalog over 475 av hans medaljer. Hver enkelt medalje er nitidig beskrevet med opplysninger om antall pregede eksemplarer, bakgrunn for hver enkelt utgave og oversettelse av de mange latinske innskriftene.

Medaljene til Lindberg kan plasseres under samlebegrepet art nouvau. Dette var en stilart man kan finne igjen i de aller fleste medaljene hans. Medaljene er ofte preget i lavt relieff og ble pent patinert på mynten: Sølvmedaljene ofte i sølvgrått med matt overflate, bronsemedaljene i pen lys brun sjokoladefarge. En samling Lindberg-medaljer tar seg pent ut og de er heller ikke så dyre i forhold til sjeldenhet. Lindberg har laget medaljene som deles ut sammen med Nobelprisen i Stockholm og han laget minne- og prismedaljene til de Olympiske Lekene i Stockholm i 1912. Disse medaljene er derimot svært kostbare.

For dem som synes Ivar Throndsens medaljer blir kjedelige i lengden, så er Erik Lindbergs medaljer verdt en nærmere kikk.

Bøkene er tilgjengelige fra Svenska Numismatiska Föreningen og Kungl. Myntkabinettet (Sveriges Ekonomiska Museum). Settet koster 350 svenske kronor.


© Kjetil Kvist, 2007 post'at'gullmedalje'punkt'com